pátek 6. listopadu 2015

Domov

Domov je právě to místo, kde námi prochází pocit bezpečí a jsme uvědomění o soukromí, které nám dané místo poskytuje. A tak to tedy není jen dům a byt, do kterého se nastěhujeme, ale místo na které jsme zvyklý a do kterého se vracíme s pocitem, který ani nevnímáme. Spíš je to jen úleva, že si tam budeme moci odpočinout a počítáme se vším dobrým.
   Samozřejmě v něm také nesmí chybět lidé, které milujeme a kteří milují nás, a také předměty ke kterým se rádi vracíme a starají se o naší zábavu. Domov je uzpůsobení daného místa podle našich požadavků.
   Místo naplněné teplem, které zahřívá naše srdce i po dobu noci a večerů, kdy jsme zahaleni do temnoty. To teplo nám dodává onen pocit bezpečí snad ještě více jak světlo, jímž rozzáříme naprosto zbytečně vždy každou místnost, kterou procházíme. Když jsme doma, v noci nám stačí pouhá jedna svíčka, příjemné teplo domova a pocit milování, který nám přináší osoby spící vedle v pokojích.
  Zároveň je domov vyjádřením nás samotných více než slovním. Tak moc ukazuje na povahu člověka, na jeho soustředěnost, sebevědomí, a také na to, co má nejraději a čemu se věnuje.
   Avšak Domov můžeme vnímat i jiným způsobem. Můžeme o něm mluvit jako o planetě zemi, místě kde žijeme a dýcháme, kde byl náš život stvořen a kde se vyvíjela dlouhá historie lidstva, nebo o státě či městě, kraji ve kterém žijeme, ve kterém jsme se narodily.

  Domov je široký pojem, který zkrátka označuje místo nám přirozené a příjemné, ve kterém jsme strávily většinu svého života, nebo v něm trávíme ten zbytek. Je to místo, které nám rozumí a ve kterém se nás zastávají, ve kterém můžeme najít pomoc. A naopak jakékoli místo daleko od našeho domova ať je sebevíc krásné, vždy nám přináší menší pocit bezpečí a soukromí, pocit že jsme tam sami a tak malí.


Reakce:

2 komentáře: